Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 72 日 nhật [8, 12] U+666F
景 cảnh
jing3, ying3
  1. (Danh) Ánh sáng mặt trời. ◇Đào Uyên Minh : Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phủ cô tùng nhi bàn hoàn , (Quy khứ lai từ ) Ánh mặt trời mờ mờ sắp lặn, vỗ cây tùng lẻ loi lòng bồi hồi.
  2. (Danh) Hình sắc đẹp đáng ngắm nhìn, thưởng ngoạn. ◎Như: phong cảnh cảnh tượng tự nhiên trước mắt, cảnh vật y cựu, nhân sự toàn phi , cảnh vật giống như xưa, người thì khác hẳn.
  3. (Danh) Tình huống, tình trạng. ◎Như: cảnh huống tình hình, vãn cảnh thê lương tình huống về già buồn thảm.
  4. (Danh) Phần, đoạn trong tuồng, kịch. ◎Như: đệ nhất mạc đệ tam cảnh Màn thứ nhất cảnh thứ ba.
  5. (Danh) Họ Cảnh.
  6. (Động) Hâm mộ, ngưỡng mộ. ◎Như: cảnh ngưỡng ngưỡng vọng.
  7. (Tính) To lớn. ◎Như: dĩ giới cảnh phúc lấy giúp phúc lớn.
  8. Một âm là ảnh. (Danh) Hình ảnh. Cũng như ảnh .

八景 bát cảnh
景況 cảnh huống
景物 cảnh vật
景狀 cảnh trạng
景致 cảnh trí
景色 cảnh sắc
景行 cảnh hạnh
景象 cảnh tượng
景遇 cảnh ngộ
景雲 cảnh vân
背景 bối cảnh
勝景 thắng cảnh
光景 quang cảnh
即景 tức cảnh
家景 gia cảnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.