Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 64 手 thủ [10, 13] U+6415
搕 khạp
ke4
  1. Lấy. ◎Như: chữ thủ .
  2. Đánh, khua. ◎Như: bánh khạp đánh, khua.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.