Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)[gà]
Bộ: 尢 (兀,尣) - Uông
Số nét: 7
Hán Việt: GIỚI
lúng túng; khó xử; ngượng; ngượng ngùng。见(尴尬)。Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.