Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
參事


參事 tham sự
  1. Dự phần vào công việc.
  2. Tên một chức việc tại công sở.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.