Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 27 厂 hán [12, 14] U+53AE
厮 tư
廝 si1
  1. Cũng như chữ .
  2. Giản thể của chữ .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.