Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
主事


主事 chủ sự
  1. Đứng đầu, trông coi một công việc gì.
  2. Tên một chức vụ hành chánh, trông coi công việc của một phòng.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.