Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
三焦


三焦 tam tiêu
  1. (Y) Chỉ thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu (miệng trên của dạ dày, phần giữa của dạ dày, và miệng trên của bàng quang). Tam tiêu là một bộ phận của lục phủ .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.