Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ủng hộverb
to support

[ủng hộ]
to back; to support; to advocate
Họ ủng hộ những hình phạt cứng rắn hơn nữa đối với tình trạng lái xe trong lúc say rượu
They advocate stiffer penalties for drunk drivingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.