Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đoàn đại biểu


[đoàn đại biểu]
deputation; delegation
Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam!
Warm welcome to the Delegation of the Vietnamese Communist Party!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.