Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đườn


[đườn]
Straight and at full length.
Nằm đườn ra ở bãi cỏ
To lie straight and at full length on the grass.Straight and at full length
Nằm đườn ra ở bãi cỏ To lie straight and at full length on the grass


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.