Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
áo bà ba


[áo bà ba]
danh từ
kind of shirt used by South Vietnamese people; loose-fitting blouseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.